Téma zájmena:

Psaní čárek – několikanásobný a postupně rozvíjející přívlastek

Pokud ve větě zapomenete čárku tam, kde by měla být, dopustíte se v tom lepším případě pravopisné chyby, odradíte část zákazníků a přijdete o pár peněz. V tom horším případě se žádné chyby nedopustíte, ale svým sdělením čtenářům řeknete něco úplně jiného, než jste chtěli.

  • Druhý mezinárodní filmový festival, nebo druhý, mezinárodní filmový festival?
  • Nový studijní obor, nebo nový, studijní obor?
  • Počáteční vývojová fáze, nebo počáteční, vývojová fáze?

Pokud necítíte ten zásadní význam, který čárka mezi jednotlivými členy přívlastku má, tento článek vám vše objasní. Opírat se samozřejmě budeme o informace uvedené v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český a v Pravidlech českého pravopisu.

(Všimněte si, že jde o Internetovou jazykovou příručku, nikoliv Internetovou, jazykovou příručku.)

Volný a těsný přívlastek

Přívlastek je větný člen, který rozvíjí podstatné jméno. Rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný, přičemž z hlediska psaní čárek nás zajímá přívlastek shodný stojící za řídícím podstatným jménem. V takovém případě zjišťujeme, zda je přívlastek volný, nebo těsný, tedy zda ho oddělit, nebo neoddělit čárkou. Číst celý článek

Přečtěte si, co lidé píší k mým dalším článkům

Jana dne 1.7.2017 k článku Psaní čárek – oslovení

Děkuji za přínosné informace. Moc mi pomohly.

Petr Loukota dne 14.5.2017 k článku Psaní čárek – spojka nebo

Jana Wolf: Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Problematika psaní čárek před spojkou a je poměrně složitá a v budoucnu o ní také chystám článek. Čárka před a ve zmíněné větě je proto, že jde o příklad či bližší vysvětlení, které se ve větě odděluje čárkou. Obdobně jako u „a to“ se čárka píše také v případě „a sice“.

Jana Wolf dne 11.5.2017 k článku Psaní čárek – spojka nebo

K níže zkopírované větě mám dotaz. Čárka před spojkou a (za slovem nepíšeme) se píše pravopisně správně z toho důvodu, že jde o stupňovací poměr navazujícího slovního spojení?
Jakým členem je v této větě část věty „… ,a to podle toho, …“? Jde o větu vedlejší, když neobsahuje žádné sloveso? Děkuji.

„Čárku před spojkou nebo někdy píšeme a někdy nepíšeme, a to podle toho, zda se jedná o význam slučovací nebo vylučovací.“

Petr Loukota dne 11.2.2017 k článku Psaní čárek – oslovení

Aileen: Dobrý den, ano, bude to přesně tak, jak píšete.

Aileen dne 10.2.2017 k článku Psaní čárek – oslovení

A co takhle opravdu dvojité oslovení v textu. Třeba ve smyslu pokárání v přímé řeči: „Karle, Karle, tohle jsme si nedomluvili….“ Bylo by takto? Děkuji.

AliC dne 13.11.2016 k článku Psaní velkých písmen – osobní a přivlastňovací zájmena

V slovenčině platí to isté.

Petr Loukota dne 3.11.2016 k článku Psaní čárek – oslovení

Adéla: Dívám se do pravidel a myslím, že i v tomto případě se oslovení „Aničko“ odděluje čárkou. :)

Adéla dne 3.11.2016 k článku Psaní čárek – oslovení

A u věty jako: Je to takhle, že(,) Aničko? Je před jménem čárka? Nebo je možné obojí? Díky. :-)