Psaní čárek – několikanásobný a postupně rozvíjející přívlastek

 30.11.2014 |  lekce češtiny |  Petr Loukota

Pokud ve větě zapomenete čárku tam, kde by měla být, dopustíte se v tom lepším případě pravopisné chyby, odradíte část zákazníků a přijdete o pár peněz. V tom horším případě se žádné chyby nedopustíte, ale svým sdělením čtenářům řeknete něco úplně jiného, než jste chtěli.

  • Druhý mezinárodní filmový festival, nebo druhý, mezinárodní filmový festival?
  • Nový studijní obor, nebo nový, studijní obor?
  • Počáteční vývojová fáze, nebo počáteční, vývojová fáze?

Pokud necítíte ten zásadní význam, který čárka mezi jednotlivými členy přívlastku má, tento článek vám vše objasní. Opírat se samozřejmě budeme o informace uvedené v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český a v Pravidlech českého pravopisu.

(Všimněte si, že jde o Internetovou jazykovou příručku, nikoliv Internetovou, jazykovou příručku.)

Volný a těsný přívlastek

Přívlastek je větný člen, který rozvíjí podstatné jméno. Rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný, přičemž z hlediska psaní čárek nás zajímá přívlastek shodný stojící za řídícím podstatným jménem. V takovém případě zjišťujeme, zda je přívlastek volný, nebo těsný, tedy zda ho oddělit, nebo neoddělit čárkou.

Volný (významově nerestriktivní) přívlastek není vzhledem ke kontextu nebo situaci pro větu nezbytný, protože nezužuje významový rozsah podstatného jména, k němuž se vztahuje. Lze jej proto vynechat, aniž se tím poruší smysl sdělení. V psaném textu se odděluje čárkou. Je-li vložen, odděluje se čárkami z obou stran. [1]

Těsný (významově restriktivní) přívlastek vyjadřuje skutečnost podstatnou, v dané situaci a kontextu nezbytnou pro jednoznačné porozumění větě. Zužuje rozsah řídícího podstatného jména – při vypuštění přívlastku by se porušil základní smysl celého sdělení. Neznamená to, že by vynecháním vždy vznikla nesmyslná věta, ale mohla by mít jiný význam. Těsný přívlastek se čárkami neodděluje. [1]

Doporučuji si citace přečíst ještě jednou – pokud přívlastek oddělíte čárkou, říkáte tím, že ho z věty lze vypustit, aniž by se změnil její význam. Z toho plyne, že když na čárku zapomenete, uděláte z volného přívlastku těsný, který z věty beze změny významu vypustit nelze, čímž zásadně změníte význam sdělení.

  • Potraviny, koupené v obchodním domě, jsem uložil do ledničky. (Říkáte, že jste všechny potraviny uložil do ledničky, plus o potravinách dodáváte, že byly koupené v obchodním domě. Co když na čárky zapomenete?)
  • Potraviny koupené v obchodním domě jsem uložil do ledničky. (Říkáte, že jste potraviny, které byly koupené v obchodním domě, uložil do ledničky. O potravinách, které nebyly koupené v obchodním domě, neříkáte nic.)

Několikanásobný a postupně rozvíjející přívlastek

Ještě zajímavější situace podle mého názoru nastává, když shodný přívlastek stojí před podstatným jménem a má více členů. V takovém případě je třeba rozlišovat mezi přívlastkem několikanásobným a postupně rozvíjejícím.

Ve spojení včerejší dostihový závod je podstatné jméno rozvito přívlastkem dostihový a vzniklé spojení je dále rozvito přívlastkem včerejší. Takto vzniká přívlastek postupně rozvíjející. [1]

Jmény v přívlastku můžeme také vyjádřit, že uvedené vlastnosti podstatného jména jsou ve vztahu souřadnosti. Potom se jedná o přívlastek několikanásobný a jeho jednotlivé složky je třeba oddělit čárkou. [1]

Mezi jednotlivými členy několikanásobného přívlastku se tedy píše čárka a každý člen rozvíjí dané podstatné jméno. Mezi členy postupně rozvíjejícího přívlastku se čárka nepíše a každý člen postupně rozvíjí spojení vzniklé vpravo od něj.

  • Hodný, milý a pohledný chlapec. (Jaký je chlapec? Hodný, milý a pohledný. Jde o přívlastek několikanásobný.)
  • Nová tenisová raketa. (Jaká raketa? Tenisová raketa. Jaká tenisová raketa? Nová tenisová raketa. Jde o přívlastek postupně rozvíjející.)

A teď pozor! Zapomenete-li jednotlivé členy přívlastku oddělit čárkou, můžete tvrdit něco, co není pravda. Ukážeme si to na dalším příkladě:

  • Druhý, mezinárodní filmový festival. (Druhý, tentokrát mezinárodní festival. Mluvíte o druhém festivalu v pořadí a ten je mezinárodní. První festival tedy nebyl mezinárodní. Co když čárku zapomenete?)
  • Druhý mezinárodní filmový festival. (Mluvíte o druhém festivalu, ale nikoliv v pořadí, nýbrž o druhém mezinárodním festivalu. Před ním tedy už jeden festival, který byl mezinárodní, proběhl. Tím tvrdíte něco zcela jiného než v předchozím případě.)

Příklad z praxe

Nedávno jsem psal texty na web výhradního dovozce sportovních kamer pro ČR a SR a zmiňoval se o kameře s jednou interní baterií a jednou baterií náhradní. Použil jsem spojení druhá, náhradní baterie, čímž jsem vyjádřil, že nyní budu mluvit o druhé baterii (v pořadí), která je náhradní. Co by se stalo, kdybych čárku zapomněl? Řekl bych, že náhradní baterie jsou dvě a že teď budu hovořit o té druhé z nich. Což v žádném případě nebyla pravda!

Pamatujte, že chybějící nebo přebývající čárkou se nemusíte dopustit pravopisné chyby, ale můžete zásadně změnit význam věty. Věnujte proto čárkám dostatečnou pozornost.

Všemu rozumíte? Udělejte si krátký test a ověřte své znalosti

Rozlišit volný a těsný přívlastek a přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející nemusí být vždy úplně jednoduché. Dělá to problém spoustě lidí. Z tohoto důvodu jsem pro vás připravil jednoduchý test, ve kterém si můžete ověřit, že psaní čárek v případě přívlastků rozumíte na 100 %. Test zabere maximálně několik minut a na jeho konci obdržíte nejen hodnocení, ale především vysvětlení správných a chybných odpovědí. Co myslíte, zvládnete test na výbornou? :)

Váš výsledek:  

Vaše hodnocení:  

Zdroje:
[1] http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=151

Líbí se vám tento článek? Dejte o něm vědět ostatním

Vaše přátele na sociálních sítích by to mohlo také zajímat.

Přečtěte si, co k článku napsali ostatní

Petr Loukota dne 1.6.2017

Petr K.: Dobrý den, moc Vám děkuji za upozornění na chybu, kterou jsem opravil.
Co se týče spojení “nádherný(,) slunečný den”, záleží na tom, co chcete říct. Pokud chcete říct, že den byl slunečný a nádherný, pak napíšete “nádherný, slunečný den”. Pokud byste rád řekl, že dnešní slunečný den byl nádherný (mimochodem včera klidně mohl být škaredý slunečný den), napíšete “nádherný slunečný den”. :) Já bych zřejmě volil spíše variantu s čárkou, jak už jste sám naznačil.

Petr K. dne 24.5.2017

Dobrý den, díky za skvělý článek.

Ačkoliv jsem v závěrečném testu posbíral plný počet bodů, pořád si nejsem úplně jistý, zda dokážu správně identifikovat přívlastek ve větě, kvůli které jsem na Vaše stránky vlastně přišel: “Dnes byl nádherný, slunečný den.” Skutečně se jedná o přívlastek několikanásobný, jak jsem čárkou naznačil? Jak byste to odůvodnil? Děkuji.

Mimochodem, v posledním odstavci článku, konkrétně v první tučně označené pasáži, máte chybu. Jestlipak ji najdete? :-)

Petr Loukota dne 2.4.2017

Dáša: Opraveno, děkuji za upozornění. :)

Dáša dne 31.3.2017

Díky, jen si opravte ten překlep na třetím řádku. ;)

martin dne 8.3.2017

Děkuji. :)

Petr Loukota dne 6.3.2017

Dobrý den, Vaše tušení je správné, v uvedeném příkladě budou jednotlivé členy přívlastku odděleny čárkou. Jde totiž o několikanásobný přívlastek, mezi jehož členy se čárka píše. Každý člen rozvíjí dané podstatné jméno, takže Váš stroj je skvělý, malý, silný, výkonný a také bezpečný. Nejde o velký bezpečný stroj, ale o velký A bezpečný stroj, neboli velký, bezpečný stroj. ;)

martin dne 6.3.2017

Dobrý den. Skvělá stránka. Sháním právě informaci ohledně psaní čárky v jednoduché větě. Bohužel si nejsem jistý jedním případem, který často používám v práci. Možná mi poradíte.

Dělám weby, přesněji e-shopy. Poměrně často se setkávám s popisy produktů, kde v jedné větě zadavatel charakterizuje prodávaný výrobek přívlastky. Já si zde nejsem zcela jistý tím, jestli používat, nebo nepoužívat čárku.

Uvedu příklad: “Skvělý malý silný výkonný a zároveň bezpečný stroj”
Já osobně bych se přikláněl k tomu, že bych čárkami jednotlivé slova rozdělil. Ale jak jsem už zmínil, nejsem si dvakrát jistý. :(

Napište mi, jak se vám článek líbil

Váš komentář se zobrazí po schválení.

Přečtěte si, co lidé píší k mým dalším článkům

Petr Loukota dne 20.10.2017 k článku Skloňování oslovení

Jan Jelínek: Dobrý den, děkuji za Váš komentář. Obě varianty se od sebe nijak neliší, obě jsou správné, i když ta bez čárky se používá výrazně častěji. :)

Jan Jelínek dne 18.10.2017 k článku Skloňování oslovení

Dobrý den,
hezký web!
V testu u skloňování oslovení máte jako správnou možnost označenou i “Ahoj, Honzo”. Jak se to liší od také správného “Ahoj Lenko”?
Nebo se Vám do testu vloudila chyba?
Díky!
Jan Jelínek

Jana dne 1.7.2017 k článku Psaní čárek – oslovení

Děkuji za přínosné informace. Moc mi pomohly.

Petr Loukota dne 14.5.2017 k článku Psaní čárek – spojka nebo

Jana Wolf: Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Problematika psaní čárek před spojkou a je poměrně složitá a v budoucnu o ní také chystám článek. Čárka před a ve zmíněné větě je proto, že jde o příklad či bližší vysvětlení, které se ve větě odděluje čárkou. Obdobně jako u “a to” se čárka píše také v případě “a sice”.

Jana Wolf dne 11.5.2017 k článku Psaní čárek – spojka nebo

K níže zkopírované větě mám dotaz. Čárka před spojkou a (za slovem nepíšeme) se píše pravopisně správně z toho důvodu, že jde o stupňovací poměr navazujícího slovního spojení?
Jakým členem je v této větě část věty “… ,a to podle toho, …”? Jde o větu vedlejší, když neobsahuje žádné sloveso? Děkuji.

“Čárku před spojkou nebo někdy píšeme a někdy nepíšeme, a to podle toho, zda se jedná o význam slučovací nebo vylučovací.”

Petr Loukota dne 11.2.2017 k článku Psaní čárek – oslovení

Aileen: Dobrý den, ano, bude to přesně tak, jak píšete.

Aileen dne 10.2.2017 k článku Psaní čárek – oslovení

A co takhle opravdu dvojité oslovení v textu. Třeba ve smyslu pokárání v přímé řeči: “Karle, Karle, tohle jsme si nedomluvili….” Bylo by takto? Děkuji.

AliC dne 13.11.2016 k článku Psaní velkých písmen – osobní a přivlastňovací zájmena

V slovenčině platí to isté.